Farmářský trh Praha 10

Kubánské náměstí

Ceník pronájmu prodejní plochy na FT Kubánské náměstí, na sezonu 2017

(*ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Sortiment                                                                               Cena včetně DPH
Maso, Uzeniny                                                                                             1100,-
Občerstvení, Víno, Pivo, Burčák                                                                      900,-
Zelenina                                                                                                      1000,-
Pečivo, Cukrovinky                                                                                         880,-
Sýry, Mléčné výrobky                                                                                   750,-
Ryby                                                                                                              730,-
Koření                                                                                                            700,-
Mošty, Med,Houby                                                                                         550,-
Sezonní ovoce, Vejce                                                                                      400,-
Těstoviny, Marmelády, Květiny                                                                       400,-
Rukodělné výrobky                                                                                        400,-
Chráněné dílny, charita, TP, ZTP                                                                 ZDARMA
Jiné                                                                                               Určí organizátor
 
Ostatní položky připočítané k ceně pronájmu
Zapůjčení prodejního stánku o velikosti cca. 3m²                           150,-
včetně montáže (fakultativní)                                   
Nadstandartní prodejní místo, více jak 3m² prodejní plochy          10,-/m2
Odběr elektrického proudu                                                                         50,-
Slevy a bonifikace
Pravidelná účast každý trh                                                              -10% z nájmu
Regionální potravina                                                                       -10% z nájmu
Včasné uzavření podnájemní smlouvy                                             -5% z nájmu

*Organizátor si vyhrazuje právo stanovit výši nájmu ve výjimečných případech sám                                    

Vysvětlivky

Celková cena pronájmu prodejní plochy se vypočítává dle uvedeného ceníku. Stanovením sortimentu se jedná pouze o hrubou cenu. Hrubá cena se může navyšovat, nebo snižovat dle kritérií uvedených v ostatních položkách připočítaných k ceně pronájmu. Prodejce stanovením nájmu získá standartní prodejní plochu o velikosti 3m², přístup k pitné vodě, elektřinu, WC.

Ostatní položky připočítané k ceně pronájmu

Zapůjčení prodejního stánku včetně montáže a demontáže o velikosti cca. 3m². Disponujeme dvěma druhy prodejních stánků (1,9m a 2,5 m délky). Tato služba stojí 200,00 Kč, a provádí ji externí společnost. Pokud si prodejce vezme vlastní stánek, tak se ho tato položka netýká, musí si však vzhled a velikost nechat schválit organizátorem.

Pokud se prodejce rozhodne prodávat na ploše větší, než je standartních 3m², tak se mu plocha navíc zpoplatní částkou 10,00 Kč za 1 m ².

Částka 50,00 Kč se vztahuje na prodejce, kteří při prodeji odebírají elektřinu.

Slevy a bonifikace

Sleva 10% z hrubé ceny nájmu je poskytnuta prodejci, který se rozhodne jezdit na trh pravidelně každý trh, tedy každé úterý, čtvrtek a sobotu.

Sleva 10% z hrubé ceny nájmu je poskytnuta prodejci, jehož sortiment pochází ze Středočeského kraje (mimo Prahu).

Sleva 5% z hrubé ceny nájmu je poskytnuta prodejci, s nímž bude uzavřena Smlouva o pronájmu prodejní plochy a účasti na FT, do 15. března daného kalendářního roku.

Jiný sortiment

Organizátor si vyhrazuje právo určit výši nájmu sám, pokud se jedná o specifický sortiment, který není uvedený v ceníku.

 

Počasí Praha 10 - Slunečno.cz